USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

OD 2012

Oferujemy wysokiej jakości usługi geodezyjne i kartograficzne

Firma wykonuje kompleksowo usługi geodezyjne zarówno dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, pracowni projektowych i wykonawców robót, jak i dla klientów indywidualnych (budowa domów jednorodzinnych, podziały i rozgraniczenia gruntów, pomiary inwentaryzacyjne).

ZAKRES USŁUG

sporządzanie map do celów projektowych

tyczenie obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne

tyczenie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

zakładanie reperów roboczych i niwelacja terenu

podziały nieruchomości

obsługa geodezyjna inwestycji

farma wiatrowa, zbiornik wodny, biogazownia itp.

NASZA OFERTA

MAPY

Aktualna mapa jako graficzny obraz powierzchni Ziemi zmniejszony w sposób określony matematycznie jest najczęściej efektem naszych pomiarów i obliczeń.

POMIARY

Dokonujemy pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (niwelacja) przy użyciu standardowych narzędzi i instrumentów pomiarowych jak dalmierze, niwelatory, a także sprzętu do pozycjonowania satelitarnego (GPS).

WYTYCZENIA

Oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczących wytyczenia projektowanych obiektów inwestycyjnych, które stanowi wyniesienie w terenie położenia projektowanych inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

PODZIAŁY I GRANICE

W zależności od przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego, dokonujemy podziałów gruntów na dowolną liczbę mniejszych działek.

Referencje

Kontakt

Biuro
ul. Harcerska 6
63-840 Krobia

Adres do korespondencji
ul. Szkolna 3/11
63-842 Pudliszki 

T: 608 277 107

Napisz do nas

TOP