Oferta


stawiamy na zadowolenie klienta
stawiamy na zadowolenie klienta

 Zakres usług geodezyjnych:

 

 - sporządzanie map do celów projektowych

 - tyczenie obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne

 - tyczenie przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej

 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcz

- zakładanie reperów roboczych i niwelacja terenu

 - podziały nieruchomości

 - obsługa geodezyjna inewstycj - farma wiarrowa, zbiornik wodny, biogazowania itp.

 

 

 

Mapy

Aktualna mapa jako graficzny obraz powierzchni Ziemi zmniejszony w sposób określony matematycznie jest najczęściej efektem naszych pomiarów i obliczeń. W zależności od potrzeb produkujemy następujące rodzaje map:

 

Mapa zasadnicza (analogowa)

Jako podstawowa mapa kraju jest niezbędnym elementem dla opracowań projektów inwestycji. Treść mapy stanowią obiekty geograficzne, uzbrojenie terenu (armatura) oraz elementy ewidencji gruntów i budynków. Mapy zasadnicze sporządza się w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

 

Mapa zasadnicza cyfrowa ( numeryczna)

W odróżnieniu od mapy zasadniczej analogowej jest opracowana przy pomocy komputerów i odpowiedniego oprogramowania oraz przechowywana w postaci plików dyskowych w pamięci komputera. Mapa ta może być eksponowana w formie mapy tradycyjnej (na papierze lub folii) lub zapisana jako mapa wirtualna w pamięci komputera. Zalety mapy numerycznej to przyspieszenie procesu opracowania mapy, zachowanie w pliku dokładności pomiarowej, szybka reprodukcja na ploterach, łatwość sporządzania w dowolnej skali a także możliwość rozwarstwienia mapy na poszczególne nakładki tematyczne

Mapy tematyczne

W zależności od potrzeb, mapy własności gruntów, mapy uzbrojenia terenu, i inne.

 

 

Pomiary

Dokonujemy pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (niwelacja) przy użyciu standardowych narzędzi i instrumentów pomiarowych jak dalmierze, niwelatory, a także sprzętu do pozycjonowania satelitarnego (GPS). Pomiary sytuacyjno-wysokościowe należą do podstawowych prac geodezyjnych i wykorzystujemy je większości przypadków do aktualizacji treści mapy zasadniczej lub inwentaryzacji obiektów inwestycji.

 

 

Wytyczenia

Oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczących wytyczenia projektowanych obiektów inwestycyjnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów stanowi wyniesienie w terenie położenia projektowanych inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

 

 

Podziały i granice

W zależności od przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego, dokonujemy podziałów gruntów na dowolną liczbę mniejszych działek.

Możliwość podziału jest uwarunkowana wieloma czynnikami które w zależności od sytuacji dotyczącej działki są rozpatrywane indywidualnie.

Na życzenie klientów dokonujemy również rozgraniczeń i wznowienia granic. Najczęściej na podstawie dokumentów otrzymanych z ośrodka geodezji dotyczących danej działki.